Koulutusehdot


Kestävyysvalmentaja -koulutusohjelman sopimusehdot                   

                                                                                                                                                            Päivitetty 5.12.2017

1.Yleistä

Nämä sopimusehdot määrittelevät koulutuksen yleiset sopimusehdot kouluttajan ja koulutusohjelmaan osallistujan (osallistuja) välillä.

2. Koulutukseen hakeminen

Koulutukseen ilmoittaudutaan täyttämällä koulutuksen ilmoittautumislomake www.kestavyysvalmentaja.fi -sivulla.

3. Koulutuksen sisältö

Koulutus koostuu kahdeksasta lähiopetuspäivästä, sekä lähiopetusjaksojen välissä olevista tehtävistä, kuten harjoitusasiakkuudesta. Lähiopetuspäivien ajankohdat ovat nähtävillä osoitteessa www.kestavyysvalmentaja.fi.

4. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen

Koulutuksen hyväksytysti suorittaminen edellyttää koulutuspäiviin osallistumisen, itsenäisen työskentelyn ja harjoitusasiakkuuden vaaditusti loppuun viemisen. Mahdollisista poissaoloista (sairaus tai muu pakottava syy) on ilmoitettava viivytyksettä kouluttajalle. Kouluttaja ja osallistuja sopivat poissaolon korvaamisesta parhaaksi katsomallaan tavalla, kuitenkin siten että oppimisvaatimukset täyttyvät.

5. Immateriaalioikeudet

Osallistujan saaman koulutusaineiston luvaton käyttö tai vuokraaminen on kielletty. Osallistujalla on oikeus käyttää koulutuksessa tarjottuja materiaaleja omassa valmennustyössään myös koulutuksen jälkeen, mutta materiaalista on edelleen tultava ilmi, että se on Kestävyysvalmentaja -koulutuksen kouluttajien laatimaa ja immateriaalioikeudet kuuluvat koulutuksen järjestäjille.

6. Koulutuksen hinta ja maksuehdot

Koulutuksen hinta on yhteensä 1450 € (sis. alv 24%.). Ensimmäinen maksuerä, ilmoittautumismaksu (150€ + alv 24%), suoritetaan koulutuspaikan vastaanottamisen jälkeen. Ilmoittautumismaksua ei palauteta, vaikka osallistuja peruisi koulutukseen osallistumisensa. Loput osallistumismaksusta laskutetaan ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen kuitenkin niin, että osallistuja voi halutessaan maksaa maksun kolmessa erässä.

7. Osallistumisen peruminen

Osallistuja voi perua osallistumisensa ensimmäisen koulutuspäivän jälkeen ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info@kestavyysvalmentaja.fi vuorokauden (24h) kuluessa ensimmäisen koulutuspäivän päättymisestä. Osallistujalta veloitetaan tällöin 25 % koulutuksen normaalihinnasta (1450 €) johon sisältyy ilmoittautumismaksu. Tämän päivämäärään jälkeen osallistumista ei voi perua, vaan osallistuja on velvollinen suorittamaan koko koulutusmaksun 1450 €.

8. Koulutuksen peruminen

Kouluttaja pidättää oikeuden perua koulutuksen 14 päivää ennen koulutuksen alkamisajankohtaa, mikäli koulutuksessa ei ole riittävästi ilmoittautuneita. Kestävyysvalmentaja -koulutusten minimiosallistujamäärä on kymmenen (10) henkilöä. Koulutuksen peruuntuessa osallistujille ilmoitetaan asiasta henkilökohtaisesti ja suoritettu ilmoittautumismaksu palautetaan.

Ylivoimainen este kuten työtaistelu, räjähdys, tulipalo, luonnonkatastrofi, tietoliikennehäiriö, viranomaisen määräys tai muu sopijapuolista riippumaton ylivoimainen este (force majeure), joka kohdistuu kouluttajaan tai tämän toimittajaan tai alihankkijaan, vapauttaa sopijaosapuolen noudattamasta tämän sopimuksen velvoitteita esteen keston ja kohtuullisen ajan esteen poistumisen jälkeen, kunnes velvoitteiden täyttämisen edellytykset pystytään palauttamaan.

9. Riitatilanteen ratkaiseminen

Riitatilanteet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Tarvittaessa riitatilanteiden ratkaisemiseen käytetään suomen lainsäädäntöä.